O Parafii

Kapłani

Ks. Roman Raczak

Proboszcz


W parafii od 1998 roku
Święcenia prezbiteratu przyjął w 1984 roku

Ks. Bartosz Och

wikariusz

W parafii od 2023 roku

Ks.

Rezydent SeniorKs. Bogdan Kaczorowski

rezydent senior


Święcenia prezbiteratu przyjął w 1969 roku

Historia

Parafia

Parafia pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Legnicy erygowana została 16.11.1989 r. Znajduje się w dekanacie Legnica wschód w diecezji Legnickiej. Kościół parafialny znajduje się w zaawansowanym etapie budowy, realizowany jest od 1997 r. wg. proj. P. Szarejko.

Jest to budowla bazylikowa założona na planie krzyża z wyróżnionym transeptem, wieżą przy ścianie frontowej zwieńczoną iglicowym hełmem.

Trójnawowe wnętrze z węższym prezbiterium, zamkniętym absydą wyniesiono kilkoma stopniami ponad nawę, na zakończeniu nawy empora muzyczna. Prowadzi się prace przy wyposażeniu kościoła.

14.09

Odpust parafialny

28.05

Wieczysta Adoracja

7763+

Liczba mieszkańców

Obszar Parafii
Nasza parafia obejmuje swoim działaniem następujące ulice w Legnicy:
 1. Baczyńskiego,
 2. Bociania,
 3. Czysta,
 4. Dąbrówki,
 5. Gałczyńskiego,
 6. Gojawiczyńskiej,
 7. Gombrowicza,
 8. Jastruna,
 9. Kanarkowa,
 10. Kraka,
 11. Nałkowskiej,
 12. Norwida,
 13. Pruszyńskiego,
 14. Przybosia,
 15. Sawy,
 16. Skowronkowa,
 17. Spokojna,
 18. Staffa,
 19. Szaniawskiego,
 20. Szpakowa,
 21. Tuwima,
 22. Wandy,
 23. Wańkowicza,
 24. Warsa,
 25. Wierzyńskiego,
 26. Witkiewicza,
 27. Worcella,
 28. Wrocławska nr 250-267,
 29. Wronia,
 30. Zacisze,
 31. Zapolskiej,
 32. Ziemowita,
 33. V Dywizji Wojska Polskiego
Miejscowość należąca do parafii: Ziemnice – ul. Kostowskiego i Legnicka

Budowa Kościoła

Informujemy, że przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie oraz WFOŚiGW we Wrocławiu – w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW w Warszawie nr .3.1.2 “Poprawa jakości powietrza” Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie, zostało wykonane zadanie: „Roboty termoizolacyjne kościoła” (parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Legnicy, przy ul. Sikorskiego 12) w ramach realizacji tego zadania wykonano:

 1. Ocieplenie i elewacja ścian zewnętrznych kościoła – 2314,24 m2
 2. Wykonanie i ocieplenie stropodachu – 1700 m2
 3. Wymiana okien – 90 m2
 4. Wymiana drzwi zewnętrznych kościoła – 38,082 m2
 5. Zakup central i wykonanie energooszczędnego układu wentylacji nawiewno-
  wywiewnej zasilanej z sieci miejskiej c.o. (wymiennik dwufunkcyjny c.o.+c.w.u.
  o mocy 100 kW, płytowymi wymiennikami ciepła i regulatorem pogodowym) – 1 kpl.
 • Przewidywany efekt ekologiczny na nieodnawialną energie pierwotną to:
  404,60 GJ/rok
 • 12,39 MWh/rok

Ponadto wykonane zadanie, w tym docelowe ogrzewanie kościoła przyniesie oszczędności oraz w wyniku zmniejszenia zapotrzebowania na energię zmniejszona zostanie emisja CO2 o 91,26 Mg/rok.