Pogrzeb Katolicki

“Święta i zbawienna rzecz modlić się za zmarłych, aby od grzechów swoich byli uwolnieni…”

2 Mch 12,45

Przede wszystkim jako duszpasterze parafii, przekazujemy serdeczne wyrazy współczucia po stracie bliskiej osoby, z zapewnieniem o naszej kapłańskiej modlitwie.

Śmierć osoby bliskiej jest wielkim i smutnym przeżyciem dla rodziny i najbliższych. Bardzo często trudno jest w tej sytuacji myśleć o pogrzebie i uroczystościach związanych z tym wydarzeniem. Podajemy zatem kilka informacji związanych z załatwieniem formalności pogrzebowych w naszej parafii.

O śmierci osoby bliskiej, należącej do wspólnoty Kościoła Katolickiego, należy powiadomić parafię, do której należał zmarły, aby odnotować ten fakt w parafialnej księdze zgonów oraz ustalić miejsce i termin liturgii pogrzebowej.

Do liturgii pogrzebowej należy Msza Święta pogrzebowa odprawiona przed pogrzebem oraz obrzędy sprawowane na cmentarzu przed złożeniem ciała do grobu. We Mszy Świętej uczestniczy cała rodzina, jeśli to możliwe – w sposób pełny, tzn. przyjmując Komunię Świętą.

Wstępnych informacji udzielamy zarówno telefonicznie jak i drogą elektroniczną.

E-mail kancelaria@podwyzszeniakrzyza.pl lub pod numerem telefonu: 76 854 72 84

W kancelarii należy okazać:

1

Akt

Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.

2

Dokument

Dokument z zakładu pogrzebowego z wyznaczonym dniem, godziną i miejscem pochówku.

3

Zaświadczenie

Ewentualnie: zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych przed śmiercią.

4

Pozwolenie*

W przypadku, gdy zmarły mieszkał na terenie innej parafii, niż parafii pw. św. Podwyższenia Krzyża Świętego w Legnicy, pozwolenie na urządzenie obrzędu pogrzebu wydane przez proboszcza parafii dotychczasowego miejsca zamieszkania zmarłego.

Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy św. (z przyjęciem Komunii św.), dlatego należy wcześniej zadbać o przystąpienie do spowiedzi św. 

Liturgia pogrzebowa

Liturgia pogrzebu składa się z dwóch części:

  1. Msza w kaplicy na cmentarzu – odprawiana jest w intencji zmarłej osoby
  2. Obrzędy na cmentarzu – na cmentarzu przy grobie kapłan po chwili cichej modlitwy, pełnej wiary i miłości, wzywa do modlitwy powszechnej. Po niej wszyscy odmawiają „Ojcze nasz”, następnie kapłan odmawia modlitwę końcową i udziela błogosławieństwa uczestnikom pogrzebu. Po błogosławieństwie kapłan kropi trumnę wodą święconą, mówiąc: „Niech Bóg da tobie pić ze źródła wody życia”, po czym rzuca na trumnę grudkę ziemi, mówiąc: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz.” Następnie odbywa się złożenie ciała zmarłego do grobu, w trakcie którego śpiewa się pieśń „Witaj Królowo”.

Czas żałoby i modlitwa za zmarłych

Po pogrzebie rozpoczyna się dla rodziny czas żałoby, będący swoistego rodzaju wyrazem pamięci o osobie zmarłej. Zwyczajowo przyjęło się w naszym kręgu kulturowym, że żałoba po rodzicach trwa rok, po rodzeństwie pół roku, a po dziadkach trzy miesiące.

Żałoba po zmarłym winna przejawiać się nie tylko zewnętrznie (strój żałobny, nie uczestniczenie w hucznych zabawach), lecz także w różnego rodzaju modlitwach. Najdoskonalszą formę modlitwy za zmarłych stanowi Msza święta. W niej Kościół wyraża swoją jedność ze zmarłym, ofiarując Ojcu w Duchu Świętym ofiarę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Eucharystia za zmarłych może być sprawowana nie tylko w okresie żałoby, lecz również w innych okolicznościach, np. z okazji imienin bądź w rocznicę śmierci.

W naszej parafii jest możliwe odprawianie Mszy gregoriańskich w intencji zmarłego. Nazwa ta pochodzi od imienia papieża Grzegorza Wielkiego, który wprowadził ten zwyczaj odprawiania Mszy św. przez 30 dni, co ma uwolnić zmarłego od cierpień w czyśćcu. W Polsce znaną formą wyrażania pamięci o zmarłych jest także nabożeństwo wypominkowe.